Omgaan met (online) risico’s in de leefwereld van mensen met een LVB

interactieve livestream

12 april 2022

13.00-15.00u

programma en sprekers

in samenwerking met

Op 12 april 2022 organiseert Homerun Rotterdam Forensische Zorg in samenwerking met Reclassering Nederland een hybride lezing. Deze interactieve lezing is online live mee te volgen. Wij nodigen je hierbij graag uit om mee te kijken!

 

Risico’s LVB
Omgaan met risico’s doen we iedere dag en vaak onbewust: je stapt in de auto naar je werk, je gaat sporten, je doet je bankzaken op je mobiel, of je staat op een keukentrapje om je ramen te lappen. Hoe anders is dit in het werken met mensen met een LVB? Ineens zijn we ons bewust van de kwetsbaarheid van deze mensen en zien we al snel risico op risico stapelen. Soms zijn er protocollen of richtlijnen die jou als professional kunnen helpen om te gaan met bepaalde risico’s zoals bij het vermoeden van huiselijk geweld, maar in veel gevallen ontbreken duidelijke kaders waardoor je zelf een afweging zal moeten maken. Als professional levert dit soms ingewikkelde dilemma’s op die het werk er niet makkelijker op maken.

Digitale maatschappij
Onze sterk digitaliserende maatschappij legt pijnlijk bloot hoe ingewikkeld risicoafwegingen kunnen zijn voor professionals. We kennen de digitale wereld van mensen met een LVB niet goed en voelen ons vaak ook niet bekwaam genoeg om hier verandering in aan te brengen. Tegelijkertijd worden we soms geconfronteerd met de negatieve gevolgen van wat mensen met een LVB doen online.

Hendrien Kaal en Rogier de Groot
Tijdens de lezing zullen Hendrien Kaal en Rogier de Groot van het lectoraat LVB en risicovol gedrag de deelnemers meenemen in de digitale wereld van mensen met een LVB en uitdagen na te denken over hoe je als professional in de praktijk om kunt gaan met de kansen en uitdagingen in de digitale wereld. Hoewel de focus ligt op het digitale domein zijn veel van de inzichten en lessen die we in het webinar aanreiken ook van belang voor het begeleiden van mensen met een LVB in hun offline leven. Na afloop van het webinar krijgen de deelnemers in ieder geval praktische handvatten mee om risicoafwegingen te kunnen maken waarmee je mensen met een LVB helpt zelfstandiger en weerbaarder te worden in hun digitale leven.

 

(mw. Dr. Hendrien Kaal – afwezig door ziekte)

Lector LVB en risicovol gedrag – Hogeschool Leiden

Mevr. Kaal legt zich toe op onderzoek naar mensen met een LVB in de justitiële keten. Hierbij ligt de nadruk op de herkenning van mensen met een LVB, kennisversterking op het gebied van LVB binnen de strafrechtsketen en de specifieke problematiek van delinquenten met een LVB.

promovendus dhr. Rogier de Groot

promotieonderzoeker bij het Lectoraat LVB en risicovol gedrag – Hogeschool Leiden

Rogier de Groot (1980) is promotieonderzoeker bij het lectoraat. In 2007 studeerde hij af als criminoloog en in 2009 als strafrechtjurist aan de Universiteit Leiden. Van 2008 tot en met 2010 was Rogier verbonden aan het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Sinds 2010 werkt hij als docent en onderzoeker bij Hogeschool Leiden.

Als onderzoeker binnen het lectoraat werkte Rogier mee aan ‘Onbeperkt toegang tot recht?’, een onderzoek rond slachtofferschap van mensen met een LVB in de strafrechtsketen. Hiernaast is hij als docent onder andere coördinator van de minor Werken in het Jeugdveiligheidsdomein en het vak Ethiek, en begeleidt hij studenten met hun afstudeertraject. Per 1 augustus 2015 is hij, in samenwerking met de Open Universiteit en de lectoraten Cybersafety (Hogeschool Leeuwarden) en LVB en risicovol gedrag, gestart met promotieonderzoek naar het problematische internetgedrag van jongeren met een LVB.

Dit webinar wordt gehost door LiveVanuitDeLoft.nl in opdracht van Humanitas DMH Homerun