AmRoR event ‘innoveren doen we samen!’

By July 4, 2022#!30Mon, 19 Sep 2022 10:37:50 +0000Z5030#30Mon, 19 Sep 2022 10:37:50 +0000Z-10+00:003030+00:00202230 19am30am-30Mon, 19 Sep 2022 10:37:50 +0000Z10+00:003030+00:002022302022Mon, 19 Sep 2022 10:37:50 +00003710379amMonday=207#!30Mon, 19 Sep 2022 10:37:50 +0000Z+00:009#September 19th, 2022#!30Mon, 19 Sep 2022 10:37:50 +0000Z5030#/30Mon, 19 Sep 2022 10:37:50 +0000Z-10+00:003030+00:00202230#!30Mon, 19 Sep 2022 10:37:50 +0000Z+00:009#Uncategorized

dinsdag
20 september 2022

9.30u-16.30u

AmRoR event

Innoveren doen we samen!

Bekijk de workshops!

programma

Programma
Het programma is een mix van workshops, lezingen, een markt met informatiekramen, rondleidingen en gelegenheid om te netwerken en briljante ideeën uit te wisselen over (de toepassing van) innovatieve producten en processen in ons werkveld.

Dagprogramma
Het dagprogramma ziet er (voorlopig) als volgt uit:

09:30 uur               inloop
10:00 uur               Plenair programma met Floor Dielemans, Marc van Leeuwen en spreker Lucas Simons
11:10 uur                 Pauze
11.30 uur                 Workshopronde 1
12.30 uur                Lunchpauze en bezoek kramen
13.30 uur                Plenair programma: Innovatie & AmRoR – het meest briljante idee in 20 minuten
14.00 uur                Workshopronde 2
15.00 uur.               Pauze
15.20 uur                Plenair programma: Innovatie & AmRoR (vervolg) en Tjeerd Roozendaal
16.00 uur                Borrel en Netwerken
17.00 uur                 Einde

Workshops
In de workshops leer je meer over én ga je zelf aan het werk met innovatieve producten en processen. Bijvoorbeeld circulariteit (hergebruik), duurzame energie (zoals Aquathermie), klimaatadaptatie, monitoring en inspectie van ons areaal (bijvoorbeeld met drones), digitale werkomgeving, de inzet en waarde van proeftuinen als ontwikkelplatforms en nog veel meer. Bekijk de lijst met workshops in een van de tabbladen.

Markt
Via een markt met informatiekramen maak je kennis met innovatieve producten en processen die de afgelopen jaren door onze organisaties zijn ontwikkeld. Verder kun je een kijkje nemen in de achter de schermen bij start-ups, overheid en onderwijs, die in het RDM Innovation Dock tot inspirerende samenwerkingen komen. Misschien vind jij hier wel jouw toekomstige partner voor de ontwikkeling van je vraagstuk? Ingenieursbureau Rotterdam (dat hier een eigen vestiging heeft), is bijvoorbeeld al diverse samenwerkingen aangegaan. Bijvoorbeeld op het gebied van drijvend bouwen en de inzet van drones voor de inspectie van moeilijk bereikbare of gevaarlijke locaties. We sluiten de dag af met een gezellige borrel.

Hergebruik Betonnen Prefab Liggers A9

Hier worden actualiteiten en ervaringen gedeeld uit de SBIR Circulaire Viaducten. En we brainstormen over wat willen we bereiken met de liggers A9 (droomscenario); wat hebben we samen te doen om dat te bereiken en welke randvoorwaarden zijn hiervoor nodig?

Workshop door: Anke Zindler (RWS) en Alexander Bletsis (Provincie Noord-Holland)

Circulaire viaducten in 9 stappen

Ook het aanleggen, vervangen en renoveren van viaducten en bruggen kan circulair. In de Strategic Business Innovation Research (SBIR) Circulaire Viaducten werken we samen met de markt om tot een werkende en economisch verantwoorde oplossing te komen. Het hele proces beslaat 9 stappen. Wij zijn in stap 7.

Workshop door:  Wietse de Jong (RWS)

Bouwen met innovatief beton – hoe doen we dat?

Voor traditioneel beton bestaat veel bouwregelgeving, gebaseerd op jarenlange kennis en ervaring. De duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van CO2 en circulariteit maken dat er veel nieuwe betonmengsels en innovaties op de markt komen. Maar hoe kunnen we daar veilig mee bouwen?

Workshop door Kees Blom (010) en Sonja Fennis (RWS)

Bouwwaardemodel

Met het Bouwwaardemodel kunnen ketenpartners eenvoudig deelnemen aan circulair ontwerpprocessen. Het Bouwwaardemodel geeft inzichten en biedt nieuwe handelingsperspectieven. Met behulp van een ‘stripverhaal’ leggen Albert Manenschijn (RWS) en Cor Luijten (010) uit hoe het werkt.

Innovatiestrook A58: wegbeeld van de toekomst

De 1400 meter lange Innovatiestrook A58 Kloosters bij Oirschot is een unieke testlocatie voor duurzame wegenbouw, met als doel om in 2030 CO₂-neutraal en circulair te werken. Hier vinden testen en experimenten plaats. Wat zijn de verwachtingen zijn voor het wegbeeld van de toekomst en hoe dit raakt aan jouw werk?

Workshop door Yuri Wolf (RWS)

Voorspellend onderhoud: proeftuinen monitoringstechnieken voor constructies

Het Programma Bruggen en Kademuren (PBK) Amsterdam onderzoekt en test in proeftuinen technieken om de technische staat van constructies en hun belasting te monitoren. In deze workshop bespreken we o.a. de vraag: hoe gaan we ‘van rekenen naar meten’ voor het beheersen van (constructieve) veiligheid?

Workshop door Rens Kouwenhoven (020) en Pantelis Karamitopoulos (020)

Klimaatadaptatie: Stedelijke uitdaging en transitie

In een ware TED-talk vol passie en enthousiasme word je meegenomen in bespiegelingen rondom het thema klimaatverandering. Elk stapje en elke inspanning in ons werk, is er een. Iedereen lijkt misschien een individuele speler, maar met alle partners bij elkaar zijn wij een ‘big buyer’ en maken we verschil.

Workshop door Sacha Stolp (020) en Christina Ottersberg (020)

Aquathermie als alternatief voor aardgas

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kan een duurzaam alternatief zijn voor aardgas. Rijkswaterstaat onderzoekt i.s.m. waterschappen mogelijkheden om deze energiebron te benutten. Wat zijn de (eerste) resultaten uit onderzoek, de kansen en hobbels en wat dit betekent voor de toekomst?

Workshop door Henk Looijen (RWS)

Verschillende belangen rondom energietransitie

Aan de hand van de praktijk, ontwikkeling van Merwevierhavens (M4H), willen we met u in gesprek over de verschillende belangen, m.b.t. energietransitie, van verschillende partijen binnen gebiedsontwikkeling. Er zijn 6 verschillende energiesystemen doorgerekend waarvan niet 1 de absolute waarheid waarborgt. Wat gebeurt er met de ‘vrij op naam prijs’ bij het ene systeem versus het andere systeem? Heeft het invloed als je een systeem netto contant maakt? Valt het financieel te vertalen en is dat de enige vertaling die er gemaakt moet worden?

Workshop door Katelien vd Berge en Willem Kind

PIANOo Buyergroepen / transitiepaden RWS

De categorie Grond-, weg- en waterbouw (GWW) kent 7 Buyer Groups. Deze zijn gerelateerd aan transitiepaden in het kader van de Rijksbrede strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infra (KCI). Het gaat om de werkterreinen met de meeste klimaatimpact. Het doel is te komen tot een klimaatneutrale en circulaire infra in 2030.

Workshop door Davy Huiberts (RWS)

Inzet drones t.b.v. inspecties / digitale werkomgeving

Ooit een innovatief idee, inmiddels gewoonte: drones-inzet bij incidenten en inspecties van assets. Rijkswaterstaat beschikt zelfs over een eigen droneteam. Wat zijn de (on)mogelijkheden bij het inzetten van drones zijn en hoe kunnen we drones nu en in de toekomst optimaal inzetten bij onze taken?

Workshop door Ariea Vermeulen / Marcel Vos (RWS)

Deformaties van RWS assets vanuit de ruimte: een InSAR viewer

In een korte presentatie leer je over de ontwikkeling van InSAR voor het meten van deformaties van kunstwerken, en hoe Rijkswaterstaat InSAR gebruikt. Je kunt vervolgens live op één of meerdere laptops aan de slag met een InSAR viewer om de mogelijkheden hiervan zelf te ervaren.

Workshop door Sander Borghuis (RWS)

(Rondleiding) Innovationdock RDM als hotspot voor innovatie en samenwerking

Innovationdock RDM is een inspirerende omgeving, waar overheden, kennisinstituten, bedrijven en startups samenwerken aan innovatie. IB Rotterdam heeft hier een eigen werkruimte. Je hoort wat die samenwerking oplevert. Ook maak je kennis met verrassende partijen die hier gevestigd zijn.

Rondleiding door diverse personen (010)

Waarom dit AmRoR-event?
Innoveren, inspiratie opdoen, kijken in andermans keuken, netwerken, kennis delen en samen werken aan de toekomst. Dit is waar het AmRoR event ‘Innoveren doen we samen!’ om draait. Het is een 100% fysiek event, omdat netwerken en samenwerking voorop staat binnen AmRoR. De locatie is RDM Innovation Dock in Rotterdam.

We maken er een positieve en inspirerende dag van, vol kansen om anderen te ontmoeten en kijkjes te nemen in andermans keukens. Ondertussen zetten we stappen vooruit op inhoudelijke onderwerpen en dragen we bij aan het oplossen van prangende vraagstukken / inhoudelijke vraagstukken.

Voor wie
Het congres is exclusief voor en door medewerkers van (bij) de ingenieursbureaus Amsterdam en Rotterdam (betrokkenen) en Rijkswaterstaat.

Hoe ziet de dag eruit
Het event biedt workshops, lezingen, marktkramen, rondleidingen en gelegenheid om te netwerken gecombineerd met gezelligheid. Dagvoorzitter Floor Dieleman en Marc van Leeuwen heten je als eerste welkom. Marc is Directeur Projectmanagement & Engineering Stadsontwikkeling bij Gemeente Rotterdam. Hij gaat met Floor in gesprek over o.a. samenwerking en innovaties. Floor zorgt als dagvoorzitter voor dynamiek en combineert scherpe vragen en humor. Speciale gast is keynote speaker Lucas Simons, expert op het gebied van duurzame transities. Hij is wereldwijd befaamd als transitiedeskundige. Simons houdt zich al ruim 20 jaar bezig met het initiëren, organiseren en faciliteren van grote veranderingsprocessen.

Workshops
Tijdens het AmRoR-event kun je deelnemen aan twee workshops. Daarbij heb je keuze uit twaalf verschillende workshops en een rondleiding door het Innovationdock RDM, dé hotspot voor innovatie en samenwerking. Op het tabblad “workshops” lees je welke dat zijn. Er is een ochtend- en middagronde. Als je bent aangemeld krijg je een email met de mogelijkheid om een keuze aan te geven welke workshops je graag zou willen volgen. We vragen je om vier voorkeuren op te geven, en proberen je uiteraard bij je eerste twee voorkeuren in te delen. Enkele dagen voor het event ontvang je een mail en weet je bij welke workshops/rondleiding je bent ingedeeld.

Vervoer
We zorgen voor gezamenlijk vervoer met bussen vanuit Amsterdam en Utrecht naar Rotterdam. Als je je hiervoor hebt opgegeven krijg je de informatie op de mail.

Voor een routebeschrijving naar het Innovation Dock verwijzen we naar de website van RDM Next: routebeschrijving.

RDM Innovation Dock
Als locatie voor dit fysieke event hebben we gekozen voor RDM Innovation Dock  in Rotterdam (www.rdmrotterdam.nl), een voormalige scheepswerf waar nu (startende) ondernemers, opleidingscentra en kennisinstellingen gevestigd zijn die samenwerken aan innovatie. Ook het Rotterdams ingenieursbureau heeft hier een eigen ruimte. RDM is een super inspirerende omgeving, die sterk aansluit bij het thema van het AMROR Event: ‘Innoveren doen we samen’.

Workshops
De twee workshoprondes zullen in verschillende break-out rooms gegeven worden. De locatie hiervan kun je vinden op onderstaande afbeelding:

person's hand on MacBook near iPhone flat lay photography